Begeleiding Next

De komende vier weken hangen de banners weer boven de straten:”De scholen zijn weer begonnen!” Net als alle kinderen, leerlingen en studenten van Nederland, mag ook ik weer terug in de schoolbanken. In het kader van ‘leven lang leren’ heb ik deze zomer besloten om mij verder te verdiepen in didactiek en soft skills die nodig zijn om mijn werk als repetitor en mijn werk als adviseur beter te kunnen uitvoeren. In september start ik met de masteropleiding Educational Needs. Mijn speciale aandacht gaat uit naar de begeleiding van veranderprocessen en digitale transformatie in het bijzonder. Digitale transformatie is de verandering naar het moment wanneer we van het internet als zodanig niet meer bewust zijn (Eric Schmidt). Met de inzichten uit de studie gecombineerd met mijn kennis van digital, wil ik vanuit een kritisch-reflectieve houding en theoretische inzichten een complexere adviesvraagstukken oplossen en mensen beter kunnen begeleiden.

“Education is no longer thought of as a preparation for adult life, but as a continuing process of growth and development from birth until death.” ~ Stephen Mitchell

De komende twee studiejaren deel ik via dit blog mijn bevindingen. Centraal in dit praatstuk staat mijn studie naar de begeleiding van digitale transformatie. Ik verwacht te schrijven over: deep learning, gepersonaliseerd leren, professionalisering, kennisvalorisatie, change, onderwijskwaliteit, begeleiding, evaluatie en leiderschap. Zo wil ik bijdragen aan het streven naar een naadloze aansluiting van theorie op het innovatieve praktische werkveld.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close