Educational Needs en Digitale Transformatie

Aanstaande maandag ga ik beginnen met mijn eerste werkgroep van mijn nieuwe masteropleiding Educational Needs. Ik heb er zin in. Ik dank iedereen uit mijn netwerk, zakelijk en niet-zakelijk voor de positieve reacties op mijn keuze om weer te gaan studeren. Het motiveert als mensen je toejuichen en snappen dat deze keuze een mooie aanvulling en verbreding is van mijn kennis. De zachte kant van digitale transformatie dat snapt iedereen, maar ik krijg vragen over de over de aard van de opleiding. “Waarom Educational Needs? Gaat dat niet over bijzonder onderwijs?”

Education is the mother of leadership ~ Wendell Willkie

Mijn antwoord luidt als volgt: “ja en nee”. In de Master Educational Needs ga je zelf opzoek naar verdere professionalisering van je eigen vak. Je gaat vanuit een kritische houding reflecteren op je eigen onderwijspraktijk om nog beter en gefundeerder keuzes te maken. Je vormt je eigen visie rondom het begrip Educational Needs. Voor sommigen zal het inderdaad gaan om kinderen met speciale zorg, maar dat geldt nou eenmaal niet voor mijn praktijk. In mijn context wordt Educational Needs letterlijk vertaald naar het Nederlandse begrip ‘onderwijsbehoefte’. Onderwijsbehoefte betekent volgens Vandale de behoefte aan kennis en vaardigheden. In mijn praktijk gaat het om de onderwijsbehoeften van studenten en professionals binnen de creatieve sector.

Volgens Pameijer & van Beukering (2006) bestaat onderwijsbehoefte uit twee doelen:

1.) Welk doel wordt er nagestreefd?
2.) Wat is er nodig om dit doel te bereiken?

In mijn werk als repetitor kan het antwoord op 1 zijn: het behalen van de eindscriptie, en het antwoord op 2: individuele begeleiding in meer tijd. In mijn werk als adviseur van opleiders (een duidelijk andere doelgroep) zou het antwoord op 1 kunnen zijn: een betere aansluiting van het curriculum op het werkveld. Antwoord op 2 zou kunnen zijn: een (inter)actievere werkveld-commissie die de opleiding met raad en daad bijstaat. Het laatste zou dan gaan om begeleiding van een veranderingsproces.

De beschreven doelen schetsen de context waarbinnen ik de term Educational Needs zal definiëren en wat mijn invalshoek zal zijn in deze studie. Samengevat leidt dat tot het volgende ruwe definitie: De gepersonaliseerde onderwijsbehoefte van studenten en professionals en de manier waarop het onderwijs daar invulling aan kan geven.

Mijn studie is compleet als ik de onderwijsbehoefte op de voorgrond kan plaatsen van digitale transformatie. Zo blijf ik dichtbij mezelf en snijd ik een actueel thema aan. Het concept van digitale transformatie draait om de constant veranderende behoeften van consumenten (Troester). Weinigen zullen mij tegenspreken als ik zeg dat dit ook voor de onderwijsbehoefte zal veranderen. De uitdaging voor het onderwijs is om hier dynamisch in te zijn, te worden en te blijven. Dit met als gevolg dat opleidingen zich constant in veranderingsprocessen bevinden en er continu druk op de organisatie ligt. Sterk leiderschap is noodzakelijk en begeleiding is dan meer dan gewenst.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close