De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures

De zomer van 2017 staat voor eejaa in het teken van het certificeren van opleidingen met het keurmerk van Thuiswinkel e-Academy. Met dit certificaat laten verschillende hbo en post-hbo opleidingen zien dat hun curriculum nauw aansluit op de vraag vanuit het werkveld in het vakgebied e-commerce en e-marketing. Op 21 september, tijdens het Shopping Tomorrow event, wordt bekend gemaakt welke van de opleidingen gecertificeerd zijn. Ook zullen er enkele de stempel excellent krijgen. Deze opleidingen moeten hoop geven aan e-commercebedrijven, want momenteel is er volgens de Thuiswinkel Markt Monitor een dringend tekort aan gekwalificeerd e-commerce-personeel. Hier volgt de Top 5 van moeilijk vervulbare vacatures.
Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor groeien de online consumentenbestedingen groeien onverminderd door. Deze omzetgroei leidt tot uitdagingen bij de werving van nieuw personeel en de kwalificaties van zittend personeel. De vijver van gekwalificeerd personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen. Mede daarom is het versneld omvormen van curricula in het hoger onderwijs en de herscholing van zittend personeel van groot belang.
Volgens Panteia en Human Capital Tafel Logistiek die verantwoordelijk zijn voor de Thuiswinkel Markt Monitor werden het afgelopen halfjaar ruim 7.800 mensen gezocht in diverse e-commerce-functiegebieden. Dit aantal loopt volgens het onderzoek in de nabije toekomst verder op. Opvallend daarbij is de grote vraag naar hoger opgeleiden: 77% van de vacatures is hbo+.

Moeilijk vervulbare vacatures

Meer dan de helft van de werkgevers verwacht in de komende zes maanden moeilijk vervulbare vacatures. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en/of een tekort aan sollicitanten met online werkervaring. De top 5 van moeilijk vervulbare vacatures bestaat uit:

5. customer journey expert (30%)

4. software developer (33%)

3. front end developer (34%)

2. (big) data analyst (37%)

1. online marketeers (bij 51% van de werkgevers)

Het is nog steeds mogelijk om jouw hbo-opleiding aan te melden voor de certificerings-ronde van september 2017. Neem hiervoor direct contact op. Thuiswinkel Markt Monitor is te downloaden via de website van e-Academy.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close