Aanvraag certificering

Je wil aantonen dat je als organisatie voldoet aan bepaalde criteria. Je wil gecertificeerd worden. We beginnen met het bepalen van het doel van de certificering en stellen we de criteria voor toetsing vast. Een deskundige peer reviewer van eejaa beoordeelt. Dit kan middels documentonderzoek (deskaudit), observaties, gesprekken of een combinatie daarvan. De reviewer stelt een adviesrapport op met de bevindingen en motiverende aanbevelingen per onderwerp. Bij twijfel beoordeelt een tweede peer reviewer dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt de aanvrager  het keurmerk.