Aanvraag certificering

Je wil extern aantonen dat je een digitale innovatieve organisatie bent en voldoet aan bepaalde criteria. Je wil eKM-gecertificeerd worden. We beginnen met het bepalen van het doel van de certificering en stellen we de criteria voor toetsing vast. Een of twee onafhankelijke deskundige peer reviewers beoordelen. Dit kan middels documentonderzoek (deskaudit), observaties, gesprekken of een combinatie daarvan. Een secretaris stelt een adviesrapport op met de bevindingen en motiverende aanbevelingen per onderwerp. Bij twijfel beoordeelt een derde peer reviewer dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt de aanvrager het eejaa kwaliteitsmerk eKM.