Evaluatie assessments

Bij een goede performance assessment wordt aan complexe en relevante opdrachten gewerkt, waarbij voorkennis en eerder verworven vaardigheden worden toegepast voor het oplossen van realistische complexe problemen en bij het creëren van producten. Bij het ontwerpen van een performance assessment wordt een aantal stappen genomen:

  • De opdracht wordt ontwikkeld met behulp van het toetsontwerp.
  • Het ontwikkelen van een beoordelingsformat. De criteria die worden omschreven op het beoordelingsformat moeten helder en transparant zijn voor kandidaten en het moet duidelijk zijn waarop wordt beoordeeld. Deze criteria geven houvast voor de afnemer van het assessment alsmede de kandidaat.
  • PCDA controleren van het performance assessment en bijstellen van de opdracht of beoordelingsformat.

eejaa evalueert de performance assessment volgens bovenstaande stappenplan.