evaluatie

Peer Reviewing

“Wij willen graag laten zien dat onze opleiding excelleert en aansluit op het werkveld. Hoe tonen we dat aan?”

Certificering is een weg naar kwaliteitsverbetering, bekwaamheid en actualiteit. Met een keurmerk toon je de buitenwereld aan dat je hier naar streeft. Keurmerkverlening is gebaseerd op extern vastgestelde beoordelingskaders, bijvoorbeeld namens een brancheorganisatie of beroepsgroep. De kwaliteitsmeting is niet alleen gericht op externe verantwoording, maar altijd om bij te dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de klant. De klant kan een organisatie zijn of een persoon.

Een certificering biedt opleidingen de volgende voordelen:

Schermafbeelding 2017-08-21 om 08.37.01

Momenteel verleent eejaa het Thuiswinkel e-Academy keurmerk voor opleidingen met een e-commerce en/of e-marketing programma. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je contact opnemen met eejaa of met de commissie certificeringen van e-Academy.

“Voor ons nieuwe online marketingopleiding hebben wij nieuwe assessments ontwikkeld. Kan eejaa feedback geven op de door ons opgestelde items?”

Opleiders vragen voor het beoordelen van beroepsproducten regelmatig externe deskundigen om het advies van de examenkandidaat te toetsen aan de huidige standaarden in de praktijk. Onder de dienst assessments vallen beoordeling en ontwikkeling. Denk bij beoordeling aan portfolio’s, eindscripties en beroepsproducten, en het voeren van assessments en eindgesprekken.

In het kader van toetsing is eejaa te consulteren voor het ontwikkelen en schrijven van toetsitems voor examens in de vakken communicatie, media en online marketing. Ook voor de construering van toetsen en toetsmatrijzen is dit het goede adres. Verder geeft het bureau een peer review op assessments met als doel de vakinhoudelijke verbetering van de toets, het up-to-date houden van de toets en de validiteit van de toets.

Neem voor meer informatie over onze diensten of mogelijkheden gerust contact op.