over eejaa

eejaa is een evaluatie- en adviesbureau voor kennisomgevingen die zich richten op het creatieve business domein. Het bureau streeft middels het faciliteren van peer assessments en onderwijskundig advies, naar de optimale aansluiting van kennisomgevingen op de continu veranderende media-, marketing- en communicatiepraktijk. Onder peer assessments verstaan wij een collegiale toetsing met als doel om de kwaliteit van het curriculum te verbeteren, verifiëren of te controleren aan de hand van een kritische blik van gelijken.

eejaa werkt onder meer voor Thuiswinkel e-Academy, NVAO, NIMA, NQA, Hobéon, Beeckestijn en Inholland. In 2015 is het evaluatie- en adviesbureau gestart door Indira Reynaert en is hernoemd naar eejaa in 2017.