Projecten 2021

Nederland

M Accountancy, Hogeschool A&A (Q1, 2021)

B Automotive, Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Commerciële Economie, Hogeschool Utrecht

Ad/ B Communicatie (deeltijd, flex) Avans Hogeschool (Q1, 2021)

B Communicatie, Hogeschool van Amsterdam

B Communicatie, Hogeschool Inholland (Q2, 2021)

B Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede

B Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede (Q2, 2021)

B Communicatie, Fontys Hogescholen

B Communicatie, Haagse Hogeschool

B Communicatie, Windesheim (Q3, 2021)

B Creative Business, Hogeschool Inholland

B Creative Business, Hogeschool van Amsterdam

B Creative Business, Hogeschool Utrecht

M Data Driven Business, Hogeschool Utrecht

Ad E-Commerce, Windesheim

B E-Tourism, Breda University

B Electrotechniek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

B Journalistiek, Christelijke Hogeschool Windesheim

B Journalistiek, Stichting NTI Hogeschool (Q1, 2021)

B Lerarenopleiding Basisonderwijs, Hogeschool Utrecht

B Lerarenopleiding Economie (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Lerarenopleiding Nederlands (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

Ad Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

Ad/B Ondernemerschap & Retail Management, NHL Stenden

Ad Ondernemerschap & Retail Management, Saxion (Q3, 2021)

B Opleiding tot Verpleegkundige, NHL Stenden

B Opleiding tot Verpleegkundige, Hogeschool van Amsterdam (Q4, 2021)

B Opleiding tot Verpleegkundige, Windesheim

M Critical Care, Hogeschool van Amsterdam (Q4, 2021)

Ad/ B Social Work (deeltijd flex), Avans Hogeschool (Q1, 2021)

B Social Work, Hogeschool Utrecht

Vlaanderen

Educatieve Master in de audiovisuele en beeldende kunsten, Hogeschool Gent

Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Luca School of Arts

Gegradueerde in het bouwkundig tekenen, Hogeschool West-Vlaanderen

Gegradueerde in het productiebeheer, Odisee

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close