Accreditatierapporten

In onderstaande lijst bevinden zich links naar de website van de NVAO met accreditatierapporten en afgeronde en lopende projecten:

Nederland

B Automotive, Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Commerciële Economie, Hogeschool Utrecht

B Communicatie, Hogeschool van Amsterdam

B Communicatie, Fontys Hogescholen

B Communicatie, Haagse Hogeschool

B Creative Business, Hogeschool Inholland

B Creative Business, Hogeschool van Amsterdam

B Creative Business, Hogeschool Utrecht

M Data Driven Business, Hogeschool Utrecht

Ad E-Commerce, Windesheim

B Electrotechniek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

B Journalistiek, Christelijke Hogeschool Windesheim

B Journalistiek, Stichting NTI Hogeschool

B Lerarenopleiding Basisonderwijs, Hogeschool Utrecht

B Lerarenopleiding Economie (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Lerarenopleiding Nederlands (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

Ad Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

B Ondernemerschap & Retail Management, NHL Stenden

Ad Ondernemerschap & Retail Management, NHL Stenden

B Opleiding tot Verpleegkundige, NHL Stenden

B Opleiding tot Verpleegkundige, Windesheim

Vlaanderen

Educatieve Master in de audiovisuele en beeldende kunsten, Hogeschool Gent

Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Luca School of Arts

Gegradueerde in het bouwkundig tekenen, Hogeschool West-Vlaanderen

Gegradueerde in het productiebeheer, Odisee