Collegiale evaluatie

Welkom bij eejaa. De eerste stap in de verbetering van de kwaliteit van uw opleiding is gemaakt.

Als klankbord dat zich sterk maakt voor digitale innovatie ondersteunen we het proces naar accreditatie en certificering van opleidingen en instellingen in het hoger en postinitieel onderwijs. Hierbij is meer ruimte is voor eigen regie. Samen met peer reviewers evalueren we opleidingen op kwaliteitsstandaarden. Dat kunnen enerzijds standaarden zijn die door de overheid zijn vastgesteld, en anderzijds criteria die door een brancheorganisatie of een instelling zelf zijn geformuleerd.

Evalueren doen wij formatief en vanuit een waarderende aanpak. Dat houdt in dat we te allen tijde in dienst staan van de verdere ontwikkeling van de professionele leergemeenschap. Hier maken niet alleen de medewerkers deel van uit, maar ook studenten, alumni en het werkveld.

Diversiteit en inclusie zijn onze speerpunten en daarom vragen wij onze opdrachtgevers aandacht voor de samenstelling van inclusieve commissies.

Accreditatie NVAO

Om door de overheid erkende diploma’s uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Hoe werkt opleidingsaccreditatie?

De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een NVAO-secretaris. Voorafgaand aan het rapport vindt er een opleidingsvisitatie plaats, waarbij een panel van peer reviewers de kwaliteit beoordeelt. Sinds 2011 mag een opleiding zelf een visitatie organiseren en zelf een panel samenstellen. Om de opleiding werk uit handen te nemen begeleidt eejaa een accreditatie door middel van: het samenstellen van het peer panel, het coördineren van het proces en het opstellen van het rapport. Daarnaast gelden er vanuit de NVAO specifieke randvoorwaarden waar de deskundigheid van een panel aan moet voldoen. Daarom adviseert en ondersteunt eejaa in de samenstelling ervan. We zullen dan te allen tijde stimuleren om een divers en inclusief panel samen te stellen.

Na de visitatie wordt het beoordelingsrapport door een secretaris van eejaa geschreven. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen.

Accreditatiebegeleiding

Sinds 2011 mag een opleiding, volgens het Ministerie van OCW, zelf een visitatie organiseren. Dit betekent meer ruimte voor eigen regie en dat is prettig. Toch komt er wel wat bij kijken. De opleiding moet per 1 februari 2019 voldoen aan de standaarden van het beoordelingskader 2018. Bij een beperkt kader wordt getoetst op de beoogde leerresultaten, onderwijsleeromgeving, toetsing en het gerealiseerde eindniveau. Bij een uitgebreid kader wordt ook specifiek gelet op kwaliteitszorg. Maar beperkt of uitgebreid, iedere accreditatie vergt in de voorbereiding maatwerk. eejaa neemt hierbij zorg uit handen. Zo zijn we er in de aanloop naar de visitatie met praktische ondersteuning, zoals het informeren over (nieuwe) kaders en het samenstellen van het peer panel. Daarna is eejaa er voor het begeleiden van de visitatiedag en het schrijven van het beoordelingsrapport.

Samengevat houdt begeleiding het volgende in:

Ben je als opleiding van plan om zelf een visitatie te organiseren en wil je weten wat daar voor nodig is? Dan kan er contact worden opgenomen met Indira Reynaert.

Beoordelaarstraining voor peer reviewers

Collega’s wil zo je objectief en eerlijk mogelijk beoordelen. Dat is alleen niet zo eenvoudig. Hoe zorg je er namelijk voor dat persoonlijke voorkeuren de beoordeling niet beïnvloeden?

Optimaal beoordelen en waarderend evalueren

Om de subjectiviteit in het beoordelen te minimaliseren krijgen peer reviewers van eejaa een beoordelaarstraining. Hierin wordt de psychologie achter het beoordelen in kaart gebracht en leer je hoe je beïnvloedende factoren op je beoordeling kunt beperken. Daarnaast trainen we voorzitters in waarderend evalueren. Hiervoor maken we gebruik van technieken uit appreciative inquiry.

Deze training maakt onderdeel uit van de door eejaa gefaciliteerde accreditatie- en certificeringstrajecten en is in company te boeken door externen. Deelnemers ontvangen na de training een eKM-certificaat van deelname.

Voor aanvragen of meer informatie kan je hier contact opnemen.

Kwaliteitsmerk e-Academy

Thuiswinkel.org e-Academy

Een opleiding dat e-Academy-gecertificeerd is, levert kwaliteit in opleiding op het gebied van e-business. Een e-Academy-certificaat wekt vertrouwen voor klanten en zorgt voor professionalisering binnen de branche. eejaa is de certificeringspartner voor e-Academy. Het gelijknamige keurmerk is het actieprogramma van Thuiswinkel.org dat het onderwijs stimuleert in het opleiden van digitaal toptalent en erkende e-business professionals.

Onze auditoren doen documentonderzoek, observaties en visitaties. Bij een positieve certificeringsbeslissing ontvangt de opleiding een certificaat van het bestuur van e-Academy. Daarna vindt binnen de certificeringscyclus van een jaar een lichtere ‘controletoets’ plaats. Dan begint de jaarcyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat opleidingen hun kwaliteit moeten blijven aantonen en ontwikkeling en verbetering blijven stimuleren.

We doen de audit momenteel voor 14 bachelortrajecten, 3 post-hbo-leergangen en 1 traineeship-programma. Dit aantal wordt in 2019 uitgebreid met e-Academy certificeringen voor het niveau Associate degree.

Gecertificeerde instellingen (2018):

Avans (excellent), Beeckestijn Business School (excellent), De Nieuwe Zaak (excellent), Fontys (excellent), Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam (excellent), Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Zuyd, Breda University, Saxion, Schaal+ (excellent), Tio (excellent) en Windesheim.

e-academy_horizontaal