Opleidingsevaluatie

Welkom bij eejaa. De eerste stap in de verbetering van de kwaliteit van uw instelling is gemaakt.

Als klankbord dragen we bij aan de accreditatie en certificering van opleidingen en instellingen waarbij meer ruimte is voor eigen regie. Samen met peer reviewers evalueren we het curriculum, het toets- en exameninstrumentarium en de eindproducten. Naar aanleiding hiervan doen wij motiverende aanbevelingen en suggesties voor verbetering.

Evalueren doen wij formatief en vanuit een waarderende aanpak. Dat houdt in dat we te allen tijde in dienst staan van de verdere ontwikkeling van uw professionele leergemeenschap. Hier maken niet alleen uw medewerkers deel van uit, maar ook studenten, alumni en het werkveld.

Diversiteit en inclusie zijn onze speerpunten en daarom vragen wij onze opdrachtgevers aandacht voor de samenstelling van inclusieve panels.

eejaa maakt zich sterk voor digitalisering.

Accreditatie

Om door de overheid erkende diploma’s uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Hoe werkt opleidingsaccreditatie?

De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een NVAO-gecertificeerde secretaris. Voorafgaand aan het rapport vindt er een opleidingsvisitatie plaats, waarbij een panel van peer reviewers de kwaliteit beoordeelt. Sinds 2011 mag een opleiding zelf een visitatie organiseren en zelf een panel samenstellen. Om de opleiding werk uit handen te nemen biedt eejaa de mogelijkheid het proces te coördineren en het rapport op te stellen. Daarnaast gelden er vanuit de NVAO specifieke randvoorwaarden waar de deskundigheid van een panel aan moet voldoen. Daarom adviseert en ondersteunt eejaa in de samenstelling ervan. We zullen dan te allen tijde stimuleren om een divers en inclusief panel samen te stellen. In de meeste gevallen gaat het om vier deskundigen, daarvan is er een voorzitter en een studentlid.

Na de visitatie wordt het beoordelingsrapport door eejaa geschreven. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen.

Certificeringspartner e-Academy

Keurmerk Thuiswinkel.org e-Academy

Een opleiding dat e-Academy-gecertificeerd is, levert kwaliteit in opleiding op het gebied van e-business. Een e-Academy-certificaat wekt vertrouwen voor klanten en zorgt voor professionalisering binnen de branche. eejaa is de certificeringspartner voor e-Academy. Het gelijknamige keurmerk is het actieprogramma van Thuiswinkel.org dat het onderwijs stimuleert in het opleiden van digitaal toptalent en erkende e-business professionals.

Onze auditoren doen documentonderzoek, observaties, gesprekken en in enkele gevallen visitaties. Bij een positieve certificeringsbeslissing ontvangt de opleiding een certificaat. Daarna vindt binnen de certificeringscyclus van een jaar een lichtere ‘controletoets’ plaats. Dan begint de jaarcyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat opleidingen hun kwaliteit moeten blijven aantonen en ontwikkeling en verbetering blijven stimuleren.

We doen de audit momenteel voor 14 bachelortrajecten, 3 post-hbo-leergangen en 1 traineeship-programma. Dit aantal wordt in 2019 uitgebreid met e-Academy certificeringen voor de niveaus associate degree en master.

e-academy

Gecertificeerde instellingen (2018):

Avans (excellent), Beeckestijn Business School (excellent), De Nieuwe Zaak (excellent), Fontys (excellent), Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam (excellent), Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Zuyd, Breda University, Saxion, Schaal+ (excellent), Tio (excellent) en Windesheim.

Evalueren van een performance assessment

Bij het evalueren en ontwikkelen van toets- en examenproducten is eejaa gespecialiseerd in het performance assessment. Bij het ontwerpen van een performance assessment worden een aantal stappen genomen:

  • Stap 1. De opdracht wordt ontwikkeld met behulp van het toetsontwerp.
  • Stap 2. Het ontwikkelen van een beoordelingsformat. De criteria die worden omschreven op het beoordelingsformat moeten helder en transparant zijn voor kandidaten en het moet duidelijk zijn waarop wordt beoordeeld. Deze criteria geven houvast voor de afnemer van het assessment alsmede de kandidaat (Straetmans, 2017).
  • Stap 3. PCDA:  controleren van het performance assessment en bijstellen van de opdracht of beoordelingsformat.

eejaa beoordeelt uw performance assessment volgens bovenstaande stappenplan.

contact

eejaa (2015 – 2018) is geregistreerd bij KvK te Arnhem onder nummer 51254123 en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).