Accreditatie, certificering en kwaliteitsmanagement

eejaa is een evaluatiebureau voor het hoger en postinitieel onderwijs in Nederland en Vlaanderen. We adviseren of begeleiden en ondersteunen bij:

Ondersteuning kwaliteitscultuur

eejaa ondersteunt accreditatietrajecten, certificeringen en midterm-reviews. Hiervoor zijn de volgende taken omschreven:

 • Informatie over (nieuwe) accreditatiekaders en standaarden;
 • Ondersteuning bij macrodoelmatigheidstoetsen en toetsen nieuwe opleiding;
 • Het ontwikkelen van beoordelingscriteria;
 • Begeleiding/ondersteuning bij midterm-reviews;
 • Ondersteuning bij het selecteren van documentatie voorafgaand aan de visitatie, en op de dag zelf.
 • Het informeren over de zelfevaluatie;
 • Het tegenlezen van zelfevaluatierapporten en het adviseren over en checken van de inhoud;
 • Ondersteuning en advies bij het samenstellen (draaiboek) van het programma van de visitatie.
 • Het samenstellen van een peer-review panel;
 • Het trainen en begeleiden van het peer-review panel;
 • Het bewaken van de standaarden tijdens een audit of visitatie;
 • Ondersteuning van het instituut bij de voorbereiding van een visitatiedag;
 • Het begeleiden van het peer panel tijdens de visitatiedag.
 • Externe advisering examen- en toetscommissies

 

Accreditatiebegeleiding

Sinds 2011 mag een opleiding, volgens het Ministerie van OCW, zelf een visitatie organiseren. Dit betekent meer ruimte voor eigen regie en dat is prettig.

Toch komt er wel wat bij kijken. De opleiding moet per 1 februari 2019 voldoen aan de standaarden van het beoordelingskader 2018. Bij een beperkt kader wordt getoetst op de beoogde leerresultaten, onderwijsleeromgeving, toetsing en het gerealiseerde eindniveau. Bij een uitgebreid kader wordt ook specifiek gelet op kwaliteitszorg.

Beperkt of uitgebreid, iedere accreditatie vergt in de voorbereiding maatwerk. eejaa neemt hierbij zorg uit handen. Zo zijn we er in de aanloop naar de visitatie met praktische ondersteuning, zoals het informeren over (nieuwe) kaders en het samenstellen van het peer panel.

Daarna is eejaa er voor het begeleiden van de visitatiedag en het schrijven van het beoordelingsrapport.

Samengevat houdt begeleiding het volgende in:

Ben je als opleiding van plan om zelf een visitatie te organiseren en wil je weten wat daar voor nodig is? Neem dan gerust contact op.

Onafhankelijk certificeren

Verenigingen en brancheorganisatie met een keurmerk kunnen leden onafhankelijk laten certificeren, zodat hun keurmerk verleend wordt.

eejaa kan als certificeringspartner de peer evaluaties onafhankelijk uitvoeren en ondersteunen. Over de aanpak, standaarden en toetsing maken we afspraken.

De evaluatie bestaat in de meeste gevallen uit documentonderzoek (deskaudit), observaties, gesprekken of een combinatie daarvan.

De peer reviewer of een secretaris stelt een adviesrapport op met bevindingen en motiverende aanbevelingen per standaard.

Bij twijfel beoordeelt een tweede peer reviewer dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt het lid het keurmerk.

Good Practice: Thuiswinkel.org e-Academy Certificering