home

De digital professional van morgen

In een innovatief land als Nederland stijgt de vraag naar creatieve en strategische online professionals steeds harder. Door die stijging is de vraag naar bekwame mensen veel groter geworden. eejaa draagt bij aan de erkenning van vakbekwame professionals in communicatie, creatie, marketing en media. Zo zet eejaa zich in voor een continue verbetering van kwaliteit en actualisering van kennis in het creatieve digitale domein.

Middels evaluatie in de vorm van peerreviews streven wij samen met opleiders en bedrijven naar een naadloze aansluiting van theorie op de praktijk. Zo zorgen we gezamenlijk voor meer digitaal toptalent en erkende digital professionals.

Peerreview

  • Gespecialiseerd in opleidingen communicatie, creatie, marketing en media
  • Onderwijskundig advies hoger beroepsonderwijs (Associate Degree, Bachelor, Master en post-hbo)
  • Werkvelddeskundig in creative business
  • Professioneel en onafhankelijk
  • Toetsdeskundig
  • Gecertificeerd door Cito.

Aan de hand van onderstaande voorbeeldvragen wordt de dienst van eejaa nader toegelicht:

“Wij willen meer aansluiting op het werkveld en willen voldoen aan de laatste standaarden. Kan eejaa ons hierin adviseren?”

Een opdrachtgever komt bij eejaa voor een collegiale toetsing van het curriculum op standaarden. Dat kan zijn ter voorbereiding op een toets nieuwe opleiding, een accreditatie of certificering. De vraag naar advies kan afkomstig zijn van een opleider, een evaluatiebureau, een brancheorganisatie of een overkoepelende instelling als de NVAO.  Zo is eejaa eerder betrokken geweest bij accreditatietrajecten bij: CHE, Fontys, HvA, Inholland en Windesheim, in de clusters communicatie, journalistiek en SBRM.

“Wij willen graag laten zien dat onze opleiding excelleert en aansluit op het werkveld. Hoe tonen we dat aan?”

Certificering is een weg naar kwaliteitsverbetering, bekwaamheid en actualiteit. Met een keurmerk toon je de buitenwereld aan dat je hier naar streeft. Keurmerkverlening is gebaseerd op extern vastgestelde beoordelingskaders, bijvoorbeeld namens een brancheorganisatie of beroepsgroep. De kwaliteitsmeting is niet alleen gericht op externe verantwoording, maar altijd om bij te dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de klant. De klant kan een organisatie zijn of een persoon.

Een certificering biedt opleidingen de volgende voordelen:

Schermafbeelding 2017-08-21 om 08.37.01

e-academy_horizontaal

Momenteel verleent eejaa het Thuiswinkel e-Academy keurmerk voor opleidingen met een e-commerce en/of e-marketing programma. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je contact opnemen met eejaa of met de commissie certificeringen van e-Academy. Bekijk hier de lijst met gecertificeerde opleidingen.

“Om het vierogen-principe goed toe te passen, werken wij graag met externen. Kan eejaa ons hierin van dienst zijn? “

Opleiders vragen voor het beoordelen van beroepsproducten regelmatig externe deskundigen om het advies van de examenkandidaat te toetsen aan de huidige standaarden in de praktijk. eejaa is inzetbaar bij de beoordeling van portfolio’s, eindscripties, beroepsproducten en het voeren van eindgesprekken.

cropped-brainstorm.jpgOver eejaa

eejaa is er voor kennisomgevingen in het creative business domein. Het bureau streeft naar de optimale aansluiting van het onderwijs op de media-, marketing- en communicatiepraktijk. Dit doe wij middels het faciliteren van collegiale toetsingen van het curriculum, het certificeren van opleidingen en het adviseren in onderwijsontwikkeling.

eejaa werkt onder meer voor Thuiswinkel e-Academy, NIMA, NVAO, NQA, Hobéon, Beeckestijn en Inholland. Sinds 2015 is het bureau operationeel en is hernoemd naar eejaa in 2017. Neem voor meer informatie over onze diensten of mogelijkheden gerust contact op.

Indira Reynaert

Indira Reynaert

“Mijn naam is Indira Reynaert en ik ben in 2015 begonnen met het faciliteren van peer assessments binnen het domein creative business. Omdat ik dit werk zo interessant vond, besloot ik om mij volledig te richten op deze dienst en hernoemde ik mijn bureau in 2017 naar eejaa.

Voordat ik mij bezighield met evaluatie en onderwijskundig advies, heb ik ruim twaalf jaar als zelfstandig media- en communicatieprofessional gewerkt, veelal op strategische posities. Daarnaast heb ik als practicumdocent gewerkt aan de Masteropleiding Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht, waar ik zelf ook mijn Master in 2002 had behaald. 

Bij eejaa voer ik zelfstandig en onafhankelijk peer assessments uit en geef ik onderwijskundig advies. Verder ben ik bevoegd examinator in het hoger onderwijs en gespecialiseerd in de opleidingen communicatie, creatie, marketing en media.”

Download: CV Indira Reynaert

Cito-gecertificeerd