Collegiale evaluatie

Welkom bij eejaa. De eerste stap in de verbetering van de kwaliteit van uw opleiding is gemaakt.

Als klankbord dat zich sterk maakt voor digitale innovatie ondersteunen we het proces naar accreditatie en certificering van opleidingen en instellingen in het hoger en postinitieel onderwijs. Hierbij is meer ruimte is voor eigen regie. Samen met peer reviewers evalueren we opleidingen op kwaliteitsstandaarden. Dat kunnen enerzijds standaarden zijn die door de overheid zijn vastgesteld, en anderzijds criteria die door een brancheorganisatie of een instelling zelf zijn geformuleerd.

Evalueren doen wij formatief en vanuit een waarderende aanpak. Dat houdt in dat we te allen tijde in dienst staan van de verdere ontwikkeling van de professionele leergemeenschap. Hier maken niet alleen de medewerkers deel van uit, maar ook studenten, alumni en het werkveld.

Diversiteit en inclusie zijn onze speerpunten en daarom vragen wij onze opdrachtgevers aandacht voor de samenstelling van inclusieve commissies.

Accreditatie NVAO

Om door de overheid erkende diploma’s uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Hoe werkt opleidingsaccreditatie?

De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een NVAO-secretaris. Voorafgaand aan het rapport vindt er een opleidingsvisitatie plaats, waarbij een panel van peer reviewers de kwaliteit beoordeelt. Sinds 2011 mag een opleiding zelf een visitatie organiseren en zelf een panel samenstellen. Om de opleiding werk uit handen te nemen begeleidt eejaa een accreditatie door middel van: het samenstellen van het peer panel, het coördineren van het proces en het opstellen van het rapport. Daarnaast gelden er vanuit de NVAO specifieke randvoorwaarden waar de deskundigheid van een panel aan moet voldoen. Daarom adviseert en ondersteunt eejaa in de samenstelling ervan. We zullen dan te allen tijde stimuleren om een divers en inclusief panel samen te stellen.

Na de visitatie wordt het beoordelingsrapport door een secretaris van eejaa geschreven. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen.

Certificering

Heb je als organisatie de kwaliteit goed geborgd? En wat kan er nog beter? Dit zijn de kernvragen wanneer eejaa een evaluatie faciliteert. Een kwaliteitsmeting is gericht op externe verantwoording en draagt altijd bij aan de ontwikkeling. eejaa evalueert opleidingen en delen van opleidingen zoals minors, modules, leergangen, toetsen en examens. Deze trajecten kunnen gecertificeerd worden met het eejaa-kwaliteitsmerk eKM. Certificering wekt vertrouwen bij de doelgroep en toont aan dat er continue gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. eejaa baseert de beoordeling op landelijk geldende beoordelingskaders, of eigen samengestelde kwaliteitsnormen en de eisen die voortvloeien uit de externe verantwoording naar doelgroepen, stakeholders, brancheverenigingen en subsidieverstrekkers.

Aanvraag kwaliteitsmeting.

Peer review

Peer beoordelingsproces

Hoe komt een oordeel tot stand? Het peer panel leest voorafgaand aan het locatiebezoek het zelfevaluatierapport van de opleiding en heeft als taak de informatie in het rapport te verifiëren en die informatie eventueel aan te vullen. Ook bestudeert het peer panel een selectie van eindwerken. Tijdens het bezoek aan de school spreken de deskundigen met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, examencommissie en de opleidingscommissie. Aan het einde van de dag spreekt het per panel een oordeel uit op de door de NVAO aangewezen criteria.

Afname assessments

Een performance assessments is een toets- of examenproduct dat gebruikt wordt om vast te stellen in hoeverre complexe competenties zijn verworven door een lerende. Een performance assessment kan mondeling uitgevoerd en schriftelijke worden uitgevoerd. We ondersteunen de opleiding bij de evaluatie van een performance assessment en nemen assessments af. Dit is afgebakend tot de opleidingen communicatie, media, online en digital marketing. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.