Opdrachten: accreditatie en certificering

Caribisch Nederland

Afgerond

B Social Work, University of Curacao (Q3, 2022 – Q4, 2022 proefaudit)

Nederland

Lopend

B Voeding en Diëtitiek, Hogeschool van Amsterdam (Q1, 2023 – heden)

B Logistics Management & B Logistics Engineering, Hogeschool van Amsterdam (Q3, 2022 – heden)

Afgerond

M Critical Care, Hogeschool van Amsterdam (Q4, 2021 – Q1, 2022, midterm review)

B Opleiding tot Verpleegkundige, Hogeschool van Amsterdam (Q4, 2021 – Q1, 2022, midterm review)

B Journalistiek, Hogeschool Utrecht (Q4, 2021, proefaudit)

Ad Marketing & Management, Avans (Q3 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

B Communicatie, Hogeschool Windesheim (Q3, 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

B Commerciële Economie & Ondernemerschap, Hogeschool TIO (Q3, 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

Ad Commerciële Economie & Ondernemerschap, Hogeschool TIO (Q3, 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

B Commerciële Economie, Saxion (Q3, 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

Ad Ondernemerschap & Retail Management, Saxion (Q3 2021, certificering via Thuiswinkel.org)

B Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede (Q2, 2021, midterm review)

M Accountancy, Hogeschool A&A (Q1, 2021, toets nieuwe opleiding, via NVAO)

Ad/ B Communicatie (deeltijd, flex) Avans Hogeschool (Q1, 2021 via NQA)

B Journalistiek, Stichting NTI Hogeschool (Q1, 2021)

Ad/ B Social Work (deeltijd flex), Avans Hogeschool (Q1, 2021 via NQA)

B Automotive, Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Commerciële Economie, Hogeschool Utrecht

B Communicatie, Hogeschool van Amsterdam

B Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede

B Communicatie, Fontys Hogescholen

B Communicatie, Haagse Hogeschool

B Creative Business, Hogeschool Inholland

B Creative Business, Hogeschool van Amsterdam

B Creative Business, Hogeschool Utrecht

Ad E-Commerce, Windesheim

B E-Tourism, Breda University

B Electrotechniek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

B Journalistiek, Christelijke Hogeschool Windesheim

B Lerarenopleiding Basisonderwijs, Hogeschool Utrecht

B Lerarenopleiding Economie (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Lerarenopleiding Nederlands (deeltijd flex), Hogeschool Arnhem Nijmegen

B Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

Ad Logistics Management, Stichting LOI Hogeschool

Ad/B Ondernemerschap & Retail Management, NHL Stenden

B Opleiding tot Verpleegkundige, NHL Stenden

B Opleiding tot Verpleegkundige, Windesheim

B Social Work, Hogeschool Utrecht

Vlaanderen

Afgerond

Educatieve Master in de audiovisuele en beeldende kunsten, Hogeschool Gent

Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Educatieve Master in de muziek en podiumkunsten, Luca School of Arts

Gegradueerde in het bouwkundig tekenen, Hogeschool West-Vlaanderen

Gegradueerde in het productiebeheer, Odisee

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close