Accreditatie NVAO

Om door de overheid erkende diploma’s uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau. eejaa is zo’n evaluatiebureau.

Hoe werkt opleidingsaccreditatie?

De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een NVAO-secretaris. Voorafgaand aan het rapport vindt er een opleidingsvisitatie plaats, waarbij een panel van peer reviewers de kwaliteit beoordeelt.

Sinds 2011 mag een opleiding zelf een visitatie organiseren en zelf een panel samenstellen. Om de opleiding werk uit handen te nemen begeleidt eejaa een accreditatie door middel van: het samenstellen van het peer panel, het coördineren van het proces en het opstellen van het rapport.

Daarnaast gelden er vanuit de NVAO specifieke randvoorwaarden waar de deskundigheid van een panel aan moet voldoen. Daarom adviseert en ondersteunt eejaa in de samenstelling ervan. We zullen dan te allen tijde stimuleren om een divers en inclusief panel samen te stellen.

Na de visitatie wordt het beoordelingsrapport door een secretaris van eejaa geschreven. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close