Keurmerkverlening

Verenigingen en brancheorganisatie met een keurmerk kunnen leden onafhankelijk laten certificeren, zodat hun keurmerk verleend wordt. eejaa kan als certificeringspartner de peer evaluaties onafhankelijk uitvoeren. Over de aanpak, criteria en toetsing maken we afspraken. De evaluatie bestaat in de meeste gevallen uit documentonderzoek (deskaudit), observaties, gesprekken of een combinatie daarvan. De peer reviewer stelt een adviesrapport op met bevindingen en motiverende aanbevelingen per onderwerp. Bij twijfel beoordeelt een tweede peer reviewer dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt het lid het keurmerk.