Certificeren

Verenigingen en brancheorganisatie met een keurmerk kunnen leden onafhankelijk laten certificeren, zodat hun keurmerk verleend wordt.

eejaa kan als certificeringspartner de peer evaluaties onafhankelijk uitvoeren en ondersteunen. Over de aanpak, standaarden en toetsing maken we afspraken.

De evaluatie bestaat in de meeste gevallen uit documentonderzoek (deskaudit), observaties, gesprekken of een combinatie daarvan.

De peer reviewer of een secretaris stelt een adviesrapport op met bevindingen en motiverende aanbevelingen per standaard.

Bij twijfel beoordeelt een tweede peer reviewer dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt het lid het keurmerk.

Good Practice: Thuiswinkel.org e-Academy Certificering

Good practice: Onafhankelijk secretaris bij NIMA Instituut voor de Marketing

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close