NVAO waarborg

eejaa is geregistreerd bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en is bevoegd om een NVAO-accreditatie van een opleiding als procesmanager te begeleiden en als secretaris het rapport samen te stellen. De bevoegdheid houdt in het kort in: