Certificering

Heb je als organisatie de kwaliteit goed geborgd? En wat kan er nog beter? Dit zijn de kernvragen wanneer eejaa een evaluatie faciliteert. Een kwaliteitsmeting is gericht op externe verantwoording en draagt altijd bij aan de ontwikkeling. eejaa evalueert opleidingen en delen van opleidingen zoals minors, modules, leergangen, toetsen en examens. Deze trajecten kunnen gecertificeerd worden met het eejaa-kwaliteitsmerk eKM. Certificering wekt vertrouwen bij de doelgroep en toont aan dat er continue gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. eejaa baseert de beoordeling op landelijk geldende beoordelingskaders, of eigen samengestelde kwaliteitsnormen en de eisen die voortvloeien uit de externe verantwoording naar doelgroepen, stakeholders, brancheverenigingen en subsidieverstrekkers.

Aanvraag kwaliteitsmeting.