Opleidingscertificering

Heb je als organisatie de kwaliteitszorg rond de diensten goed geregeld? En wat kan nog beter? Dit zijn de kernvragen wanneer eejaa een evaluatie voor een instelling faciliteert. Een kwaliteitsmeting is gericht op externe verantwoording en draagt altijd bij aan de ontwikkeling. eejaa evalueert opleidingen en delen van opleidingen zoals minors, modules, leergangen, toetsen en examens. Met een keurmerk kunnen deze trajecten gecertificeerd worden. Zo wekt de opleiding vertrouwen bij de doelgroep en kan er continue gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering. eejaa baseert de beoordeling op landelijk geldende beoordelingskaders, of eigen samengestelde kwaliteitsnormen en de eisen die voortvloeien uit de externe verantwoording naar doelgroepen, stakeholders en subsidieverstrekkers.