Certificeringspartner e-Academy

Keurmerk Thuiswinkel.org e-Academy

Een opleiding dat e-Academy-gecertificeerd is, levert kwaliteit in opleiding op het gebied van e-business. Een e-Academy-certificaat wekt vertrouwen voor klanten en zorgt voor professionalisering binnen de branche. eejaa is de certificeringspartner voor e-Academy. Het gelijknamige keurmerk is het actieprogramma van Thuiswinkel.org dat het onderwijs stimuleert in het opleiden van digitaal toptalent en erkende e-business professionals.

Onze auditoren doen documentonderzoek, observaties, gesprekken en in enkele gevallen visitaties. Bij een positieve certificeringsbeslissing ontvangt de opleiding een certificaat. Daarna vindt binnen de certificeringscyclus van een jaar een lichtere ‘controletoets’ plaats. Dan begint de jaarcyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat opleidingen hun kwaliteit moeten blijven aantonen en ontwikkeling en verbetering blijven stimuleren.

We doen de audit momenteel voor 14 bachelortrajecten, 3 post-hbo-leergangen en 1 traineeship-programma. Dit aantal wordt in 2019 uitgebreid met e-Academy certificeringen voor de niveaus associate degree en master.

e-academy

Gecertificeerde instellingen (2018):

Avans (excellent), Beeckestijn Business School (excellent), De Nieuwe Zaak (excellent), Fontys (excellent), Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam (excellent), Hogeschool van Utrecht, Hogeschool Zuyd, Breda University, Saxion, Schaal+ (excellent), Tio (excellent) en Windesheim.