Locatiebezoek

Het spannendste deel van een accreditatietraject is het locatiebezoek, waar het peer panel in gesprek gaat met verschillende geledingen van de opleiding.  Er zullen gesprekken plaatsvinden tussen het panel en het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, examencommissie en de opleidingscommissie.

Hoe de dagplanning er uit ziet, is in aan de opleiding. Om de dag soepel te laten verlopen, doen we hier graag suggesties voor.

Aan het einde van de dag spreekt het peer panel een oordeel uit op de door de NVAO aangewezen criteria.

De onderbouwing en de volledigheid van het oordeel vinden zijn weerslag in een rapport, dat is opgesteld door de secretaris. De opleiding dient dit rapport in bij de NVAO.

Het dagelijkse bestuur van de NVAO baseert het besluit voor verlenging van de accreditatie van de opleiding op dit rapport.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close