Panelsamenstelling

Een opleidingsvisitatie begint bij het samenstellen van het peer panel.

Een peer panel bestaat uit onafhankelijke inhoudsdeskundigen, die over de benodigde vaardigheden en ervaring beschikken om een beoordeling uit te voeren.

In de meeste gevallen gaat het om vier panelleden. Eén daarvan heeft de voorzittersrol en één is student-lid.

Voor de samenstelling van het panel mag de opleiding zelf suggesties doen. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de NVAO.

Het peer panel wordt tijdens het visitatietraject door eejaa ondersteund.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close