Beoordelingsproces

Hoe komt een oordeel tot stand?

Het peer panel leest voorafgaand aan het locatiebezoek het zelfevaluatierapport van de opleiding en heeft als taak de informatie in het rapport te verifiëren en die informatie eventueel aan te vullen. Ook bestudeert het peer panel een selectie van eindwerken.

Tijdens het locatiebezoek aan de school spreken de deskundigen met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, examencommissie en de opleidingscommissie.

Aan het einde van de dag spreekt het per panel een oordeel uit op de door de NVAO aangewezen criteria.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close