Zelfevaluatie

Een zelfevaluatie is het uitgangspunt van de visitatie.

Middels een zelfevaluatierapport laat een opleiding aan het peer panel zien welke keuzes zijn gemaakt bij het vaststellen van beoogde leerresultaten (standaard 1), het onderwijsprogramma en de leeromgeving (standaard 2), de toetsing (standaard 3) en de beoordeling van de bereikte resultaten (standaard 4).

Het rapport is een kritische zelfreflectie, waarin de opleiding positieve kanten beschrijft en aspecten die in aanmerking komen voor verbetering.

eejaa informeert en adviseert over de inhoud van het zelfevaluatierapport leest ze tegen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close