Eigen regie

Sinds 2011 mag een opleiding, volgens het Ministerie van OCW, zelf een visitatie organiseren. Dit betekent meer ruimte voor eigen regie en dat is prettig.

Toch komt er wel wat bij kijken. De opleiding moet per 1 februari 2019 voldoen aan de standaarden van het beoordelingskader 2018. Bij een beperkt kader wordt getoetst op de beoogde leerresultaten, onderwijsleeromgeving, toetsing en het gerealiseerde eindniveau. Bij een uitgebreid kader wordt ook specifiek gelet op kwaliteitszorg.

Beperkt of uitgebreid, iedere accreditatie vergt in de voorbereiding maatwerk. eejaa neemt hierbij zorg uit handen. Zo zijn we er in de aanloop naar de visitatie met praktische ondersteuning, zoals het informeren over (nieuwe) kaders en het samenstellen van het peer panel.

Daarna is eejaa er voor het begeleiden van de visitatiedag en het schrijven van het beoordelingsrapport.

Samengevat houdt begeleiding het volgende in:

Ben je als opleiding van plan om zelf een visitatie te organiseren en wil je weten wat daar voor nodig is? Neem dan gerust contact op.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close