Onderwijs en kwaliteit

De Onderwijsraad heeft kwaliteitscultuur in 2015 omschreven als “de houding van mensen ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitsverbetering gegrond in onderliggende waarden en gegroeide, aangeleerde praktijken, omgangsvormen en verwachtingen alsmede de taal, de normen en andere vormen waarin die tot uitdrukking komen.” Een sterke kwaliteitscultuur is daarbij volgens de raad een (organisatie)cultuur die stimuleert dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zich continu richten op het definiëren en behalen van de gewenste kwaliteit en door middel van een constructief-kritische houding streven naar de daarvoor zo nodig vereiste kwaliteitsverbeteringen. Het is belangrijk

eejaa draagt bij aan de kwaliteitscultuur door te adviseren bij het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en de begeleiding van accreditatie- en certificeringstrajecten. Hiervoor zijn de volgende diensten omschreven:

 • Advies bij onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging;
 • Advies over de implementatie van de PDCA-kwaliteitscyclus;
 • Informatie over (nieuwe) accreditatiekaders en standaarden;
 • Het ontwikkelen van beoordelingscriteria;
 • Het reviewen van toetsen en eindwerken;
 • Begeleiding/ondersteuning bij midterm-reviews;
 • Ondersteuning bij het selecteren van documentatie voorafgaand aan de visitatie, en op de dag zelf.
 • Het informeren over de zelfevaluatie;
 • Het tegenlezen van zelfevaluatierapporten en het adviseren over en checken van de inhoud;
 • Ondersteuning en advies bij het samenstellen (draaiboek) van het programma van de visitatie.
 • Het samenstellen van een peer-review panel;
 • Het trainen en begeleiden van het peer-review panel;
 • Het bewaken van de standaarden tijdens een audit of visitatie;
 • Ondersteuning van het instituut bij de voorbereiding van een visitatiedag;
 • Het begeleiden van het peer panel tijdens de visitatiedag.
 • Externe advisering examen- en toetscommissies.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close