Ondersteuning

eejaa ondersteunt bij:

 

 • Het ontwikkelen van een kwaliteitsmerk;
 • Het ontwikkelen van standaarden;
 • Het ontwikkelen van beoordelingscriteria;
 • Het informeren over kaders en standaarden;
 • Het informeren over de zelfevaluatie;
 • Het vertalen van de standaarden naar een toetsbaar audit- of visitatieprogramma;
 • Het samenstellen van een peer-review panel;
 • Het trainen en begeleiden van het peer-review panel;
 • Het bewaken van de standaarden tijdens een audit of visitatie;
 • Het begeleiden van het peer panel tijdens de visitatiedag;
 • Het schrijven en opleveren van het visitatierapport.