Onderwijs en kwaliteit

eejaa draagt bij aan kwaliteitscultuur door accreditatie- en certificeringstrajecten te begeleiden. De Onderwijsraad heeft kwaliteitscultuur in 2015 omschreven als “de houding van mensen ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitsverbetering gegrond in onderliggende waarden en gegroeide, aangeleerde praktijken, omgangsvormen en verwachtingen alsmede de taal, de normen en andere vormen waarin die tot uitdrukking komen.” Een sterke kwaliteitscultuur is daarbij volgens de raad een (organisatie)cultuur die stimuleert dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zich continu richten op het definiëren en behalen van de gewenste kwaliteit en door middel van een constructief-kritische houding streven naar de daarvoor zo nodig vereiste kwaliteitsverbeteringen.

eejaa biedt de volgende onderwijskundige diensten aan:

  • Advies bij onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging.
  • Informatie over (nieuwe) accreditatiekaders en standaarden.
  • Begeleiding/ondersteuning bij midterm-reviews.
  • Projectleiderschap.
  • Het schrijven en tegenlezen van zelfevaluatierapporten.
  • Externe advisering en trainen van examencommissies.
  • Extern lid van een examencommissie.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close