Indira Reynaert

Mijn naam is Indira Reynaert ik begeleid onderwijsprofessionals bij accreditaties en certificeringen ten behoeve van de (door)ontwikkeling en herontwerp van Associate degree, Bachelor- en Masteropleidingen in het hoger onderwijs.

Daarnaast ben ik NOBCO-geregistreerd organisatiecoach. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van onderwijsprofessionals bij digitale veranderprocessen.

Door mens en digitalisering met onderwijsevaluatie te combineren, ben ik enerzijds een kritische gesprekspartner bij de ontwikkeling en herontwerp van opleidingen in het digitale domein, en anderzijds een begeleider van onderwijsprofessionals bij transities.

Adviseur onderwijsevaluatie

Als adviseur onderwijsevaluatie voer ik activiteiten uit die gericht zijn op de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur binnen een instelling. Ik ondersteun en begeleid verschillende opleidingen bij het accreditatieproces (externe audits) en bij mid-term reviews (interne audits). Ik ben gespecialiseerd in de thema’s digitale innovatie en toetsen en beoordelen (NVAO-standaard 3). Mijn opdrachtgevers zijn opleidingen in het hoger onderwijs.

Onafhankelijk auditor

Vanuit eejaa werk ik ook als onafhankelijk auditor bij opleidingsbeoordelingen in het hoger onderwijs. Ik heb de verantwoordelijkheid voor het beoordelingsproces van het externe beoordelingspanel en voor het NVAO-visitatierapport van de opleiding.

Daarnaast treed ik op als audit lead en inhoudelijk expert bij opleidingen in het domein digital business en digital humanities.

Mijn opdrachtgevers zijn brancheorganisaties, corporate academies en evaluatieorganisaties. Bij grote opdrachten werk ik samen met vaste externe auditoren en onafhankelijke secretarissen.

Digitale innovatie

Met meer dan 15 jaar aan ervaring op het gebied van digitale strategie adviseer en ondersteun ik onderwijsinstellingen bij digitale (onderwijs)innovatiebeleid om bestaande opleidingen te vernieuwen en om nieuw onderwijs vorm te geven.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem gerust contact met mij op. Ik ben telefonisch en via WhatsApp bereikbaar op +316 534 80 875. Mailen kan via het onderstaande contactformulier.

Bio

In 2002 ben ik afgestudeerd in Nieuwe Media en Digitale Cultuur (Drs./MA).  

Twee jaar na het behalen van mijn studie ben ik begonnen als zelfstandig digitale marketing- en mediastrateeg en heb daarmee meer dan 14 jaar ervaring in het werkveld opgedaan. Daarnaast was ik ruim 12 jaar docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschap.

Door bovenstaande ervaring ben ik in 2015 begonnen als inhoudsdeskundige auditor bij opleidingsaccreditaties en certificeringen. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in kwaliteitscultuur, om ook vanuit dit perspectief waarde toe te kunnen voegen aan het hoger onderwijs. Hieruit is het idee om eejaa op te richten ontstaan.

Om waarde toe te kunnen voegen vind ik het belangrijk om me structureel te ontwikkelen binnen het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Zo ben ik verbonden aan Fontys Hogeschool als extern lid van de examencommissie bij de Master Leadership & Education en de Master Leren en Innoveren; ben ik externe examinator bij Inholland University of applied Sciences in het domein Creative Business en neem ik bij Nima examens af voor Online Marketeer en Digital Marketing. Verder ben ik verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar geef ik de vakken mediapsychologie en media en maatschappij.

In 2017 heb ik mijn examenbevoegdheid (BKE, basiskwalificatie examinering) bij Cito behaald.

In 2019 ben ik afgestudeerd Master of Education met de scriptie Optimaal Beoordelen (cijfer: 9), een toetsdeskundig thema wat ik heb verbonden aan begeleiding van veranderprocessen.

Momenteel studeer ik kwaliteits- en procesmanagement aan de Open Universiteit.