Team

eejaa werkt vanuit het samenwerkingsverband ZES* bestaande uit zeven boutique bureaus met ieder een eigen focus. eejaa is in 2015 opgericht door Indira Reynaert en heeft het economisch domein als specialisatie. Ook is zij goed thuis in het zorg- en technische domein.

Indira Reynaert MA MEd, kwaliteitsexpert hoger onderwijs

Als Management Consultant sta ik onderwijsprofessionals bij in activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit binnen een organisatie te verbeteren. Ik kijk zowel naar (interne) bedrijfsprocessen (kwaliteits- en procesmanagement), als naar de ervaringen van medewerkers (medewerkersloyaliteit) en de klant (customer experience). Omdat deze drie domeinen allen invloed hebben op de kwaliteit en ervaring van de dienstverlening, en de een niet zonder het andere kan, kijk ik naar het geheel van de som der delen, onder de noemer Experience Management.

Als Auditor / Secretaris bij visitaties in het hoger onderwijs heb ik de verantwoordelijkheid over het beoordelingsproces van het beoordelingspanel in een visitatie en sta ik in voor de kwaliteit van het NVAO-visitatierapport. Ook treed ik op als audit lead en inhoudelijk expert bij opleidingen in het economische domein.

Mijn opdrachtgevers zijn opleidingen in het hoger onderwijs, brancheorganisaties, corporate academies en evaluatieorganisaties. Bij grote opdrachten werk ik samen met ZES. *ZES bestaat naast eejaa uit, Edukos, Edu van Nu, Huisjes&Co, Meg van Bogaert, Odion Onderzoek en De Onderzoekerij.

Over Indira Reynaert

In 2002 ben ik afgestudeerd in Nieuwe Media en Digitale Cultuur (Drs./MA).  Twee jaar na het behalen van mijn studie ben ik begonnen als zelfstandig digitale marketing- en mediastrateeg en heb daarmee meer dan 14 jaar ervaring in het werkveld opgedaan. Daarnaast was ik ruim 12 jaar docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschap. Door deze ervaring ben ik in 2015 begonnen als inhoudsdeskundige auditor bij opleidingsaccreditaties en certificeringen. Hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in kwaliteitscultuur, om ook vanuit dit perspectief waarde toe te kunnen voegen aan het hoger onderwijs. Hieruit is het idee om eejaa op te richten ontstaan.

Om waarde toe te kunnen voegen vind ik het belangrijk om me structureel te ontwikkelen binnen het onderwijs vanuit verschillende perspectieven. Zo heb ik onderzoek gedaan naar vertrouwen in conversational artificial intelligence vanuit het Lectoraat Marketing & Customer Experience bij Hogeschool Utrecht en ben ik externe examinator bij verschillende instellingen. In 2017 heb ik mijn examenbevoegdheid (BKE, basiskwalificatie examinering) bij Cito behaald. In 2019 ben ik afgestudeerd Master of Education met de eindproef Optimaal Beoordelen (cijfer: 9), een toetsdeskundig thema wat ik heb verbonden aan begeleiding van veranderprocessen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close