opdrachtgevers

eejaa ondersteunt onderwijsinstellingen, branche- en beroepsverenigingen, en accrediterende instanties. We werken voor de NVAO, NQA (Netherlands Quality Agency), Thuiswinkel.org e-Academy en verschillende onderwijsinstellingen.

We hebben bijgedragen aan accreditaties (toetsen nieuwe opleiding, beperkte opleidingsbeoordelingen), certificeringen, mid-term reviews, EVC-trajecten, kwaliteitszorgtrajecten, examencommissie-begeleiding, vakprijs-beoordelingen en assessments bij onderstaande instellingen in Nederland en Vlaanderen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)
Avans Hogeschool
Beeckestijn Business School
Breda University
Christelijke Hogeschool Ede
De Haagse Hogeschool
De Nieuwe Zaak
Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam / HvA Academie
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Gent (BE)
Haagse Hogeschool
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Tio
Hogeschool Zuyd
Howest (BE)
Inholland University of applied sciences
Jeugdprofessionals Nederland (Kenniscentrum WMO)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Lectric (NCOI)
Luca School of the Arts (BE)
LOI/NTI/NCOI
NIMA
NHL Stenden
Odisee (BE)
Saxion
Schaal Plus
Spin Awards
Thuiswinkel.org e-Academy
TV-Beelden
Universiteit Gent (BE)
Universiteit Utrecht
Windesheim.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close