opdrachtgevers

eejaa ondersteunt onderwijsinstellingen, branche- en beroepsverenigingen, en accrediterende instanties. We werken onder meer voor de NVAO, NQA (Netherlands Quality Agency) en Thuiswinkel.org e-Academy.

We hebben bijgedragen aan accreditaties (toetsen nieuwe opleiding, beperkte opleidingsbeoordelingen), certificeringen, EVC-trajecten, het beoordelen van vakprijzen en performance assessments bij onderstaande instellingen in Nederland en Vlaanderen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)
Avans
Beeckestijn Business School
Breda University
Christelijke Hogeschool Ede
De Haagse Hogeschool
De Nieuwe Zaak: Digital Marketing Professionals
Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Gent (BE)
Haagse Hogeschool
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Zuyd
Howest (BE)
Inholland University of applied sciences
Jeugdprofessionals Nederland (Kenniscentrum WMO)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Lectric (NCOI)
Luca School of the Arts (BE)
LOI
Nima
NHL Stenden
NTI
Odisee (BE)
Saxion
Schaal Plus
Spin Awards
Tio
TV-Beelden
Universiteit Gent (BE)
Universiteit Utrecht
Windesheim.