opdrachtgevers

eejaa adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen, branche- en beroepsverenigingen, en accrediterende instanties. We werken momenteel voor NIMA Instituut voor de Marketing, Thuiswinkel.org e-Academy, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, TriamFloat en de Universiteit van Curacao.

We hebben bijgedragen aan accreditaties, (persoons)certificeringen, mid-term reviews, EVC-trajecten, kwaliteitszorgtrajecten, examencommissie-begeleiding, vakprijs-beoordelingen en assessments bij onderstaande instellingen in Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Vlaanderen:

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)
Avans Hogeschool
Beeckestijn Business School
Breda University
Christelijke Hogeschool Ede
De Haagse Hogeschool
De Nieuwe Zaak
Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam / HvA Academie
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Gent (BE)
Haagse Hogeschool
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Tio
Hogeschool Zuyd
Howest (BE)
Inholland University of applied sciences
Jeugdprofessionals Nederland (Kenniscentrum WMO)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Lectric (NCOI)
Luca School of the Arts (BE)
LOI/NTI/NCOI
NIMA Instituut voor de Marketing
NHL Stenden
Odisee (BE)
Saxion
Schaal Plus
Spin Awards
Thuiswinkel.org e-Academy
TV-Beelden
Universiteit van Curacao (CW)
Universiteit Gent (BE)
Universiteit Utrecht
Windesheim.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close