Reviewing

Externe reviews

Externe reviews op toetsen en eindwerken zijn van belang ter voorbereiding op een interne (midterm-review) en externe (NVAO) visitatie. Dit heeft als doel om te boordelen of het beoogde eindniveau van een opleiding is behaald. Onze adviseurs kunnen als reviewer ter voorbereiding van de audit ingezet worden. We zijn onder meer gespecialiseerd in de opleidingen bedrijfskunde, communicatie, commerciële economie, creative business, journalistiek en ondernemen & retail management.

Toetsafname

Onze adviseurs kunnen als beoordelaar ingezet worden bij performance assessments. Een performance assessments is een toets- of examenproduct dat gebruikt wordt om vast te stellen in hoeverre complexe competenties zijn verworven door een lerende. Dit kan mondeling en/of schriftelijk worden uitgevoerd. We ondersteunen het docententeam van de opleiding bij de beoordeling van een performance assessment en nemen assessments af.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Good practice:
– Reviewer eindwerken bij Haagse Hogeschool voor de opleiding Communicatie
– Reviewer eindwerken bij Hogeschool Inholland voor de opleiding Communicatie

– Externe examinator bij Inholland UAS in het domein Creative Business
– Externe examinator bij Haagse Hogeschool voor de opleiding Communicatie

– Assessor bij Nima bij voor de opleiding Digital Marketing
– Assessor bij Hogeschool Utrecht voor de opleiding Communicatie

– EVC-assessor bij Jeugd Professionals Nederland

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close