Missie

eejaa ondersteunt docenten, managers en andere onderwijsprofessionals bij de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur. Hierbij staan onderstaande speerpunten centraal.

Digitale innovatie

De wereld verandert en de ontwikkelingen binnen het onderwijs moeten daar op inspelen. Om te voldoen aan de vraag naar professionals in het werkveld is het relevant om het opleidingsprogramma nauw op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten. Daarom werkt eejaa samen met de instelling en een team van peer reviewers naar een future-proof onderwijssysteem en curriculum, en de borging daarvan. eejaa heeft specifieke aandacht voor de visie van een instelling op digitale innovatie en de toepassing daarvan in de leeromgeving.

Gedeeld eigenaarschap en ruimte voor eigen regie

Een evaluatie is voor en van de opleiding. De opleiding heeft alle ruimte voor eigen regie en is altijd leidend. Als bureau zijn we puur ondersteunend en zorgen we dat de weg naar certificering en accreditatie verloopt volgens de voorwaarden van de NVAO of brancheorganisatie.  We doen hierbij concrete en motiverende aanbevelingen.

Waarderend

Onze peer panels acteren vanuit een waarderende aanpak. Hier passen we de technieken van Appreciative Inquiry voor toe. Onze getrainde voorzitter voldoet aan de eisen die door de NVAO gesteld worden, waardeert en activeert. Zo zal een peer panel geen afstandelijke en controlerende houding aannemen, maar een interactieve en meedenkende.

Diversiteit en inclusie

Hoe kan een inclusieve leergemeenschap beoordeeld worden door een eenzijdig panel?” Wij vinden dat iedereen zich gehoord moet voelen. Diversiteit en inclusie zijn speerpunten en daarom vragen wij onze opdrachtgevers aandacht voor de samenstelling van inclusieve panels. Wij helpen daar bij.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close